سرمایه گذاری کلان از یک میلیارد به بالا تمامی شهر های ایران